ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: https://www.skf.psych.uoa.gr/

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: www.ibrt.gr

Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: www.e-psychology.gr