ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΑΣΗ

Χαρακτηρίζεται από έντονη πεποίθηση του ατόμου ότι πάσχει από κάποια σοβαρή νόσο, η οποία όμως δεν υφίσταται στην πραγματικότητα. Υποβάλλεται σε συνεχείς εξετάσεις και εργαστηριακούς ελέγχους, τα οποία δε δείχνουν παθολογικά ευρήματα. Αυτές οι διαπιστώσεις καθησυχάζουν για λίγο το άτομο, αλλά σύντομα αρχίζει πάλι να μεγιστοποιεί συνήθη σωματικά ενοχλήματα, με αποτέλεσμα να επανέρχεται ο νοσηρός φόβος ότι πάσχει από κάποιο σοβαρό νόσημα.