ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Το άτομο εμφανίζει καταθλιπτική διάθεση (θλίψη, μελαγχολία, έντονη κατήφεια) και απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης από όλες σχεδόν τις καθημερινές δραστηριότητες για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, σε καθημερινή βάση. Επιπλέον, εκδηλώνονται συμπτώματα, όπως απώλεια βάρους και μείωση της όρεξης ή αύξηση βάρους και υπερφαγία, διαταραχές στον ύπνο, κοινωνική απόσυρση, απώλεια σεξουαλικής διάθεσης, εύκολη κόπωση, έλλειψη κινήτρων και μικρή ανοχή στη ματαίωση, αισθήματα αναξιότητας ή υπέρμετρης ενοχής, προβλήματα συγκέντρωσης και απόσπαση προσοχής, αναποφασιστικότητα. αναφερόμενη δυσχέρεια μνήμης, διάχυτα αισθήματα απελπισίας και επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου ή απόπειρα αυτοκτονίας.