ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Το άτομο εμφανίζει επαναλαμβανόμενες και επίμονες σκέψεις, εικόνες ή παρορμήσεις οι οποίες εισβάλλουν στο μυαλό του, προκαλώντας του έντονο άγχος και δυσφορία. Οι σκέψεις αυτές βιώνονται ως ακατάλληλες και παρείσακτες, με αποτέλεσμα το άτομο να προσπαθεί να τις αγνοήσει ή να τις καταστείλει με κάποια άλλη πράξη ή σκέψη. Αναγνωρίζει ότι οι σκέψεις αυτές αποτελούν προιόν του δικού του μυαλού ακόμη και αν δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενό τους. Το άτομο καταβάλλει προσπάθεια να εξουδετερώσει τις σκέψεις αυτές με επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές (π.χ. τακτοποίηση, πλύσιμο χεριών) ή νοερές πράξεις (π.χ. προσευχές, μέτρημα, επαναλήψεις φράσεων ή λέξεων), τις οποίες νιώθει αναγκασμένο να εκτελέσει σε αντίδραση προς μία σκέψη ή σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται πιστά. Οι συμπεριφορές αυτές έχουν ως στόχο να μειώσουν τη δυσφορία ή να αποτρέψουν την πραγματοποίηση κάποιου γεγονότος που το άτομο βλέπει με τρόμο.