ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Το άτομο εμφανίζει παρατεταμένο, υπερβολικό άγχος και έντονη ανησυχία για το τι πρόκειται να συμβεί αναφορικά με ορισμένα γεγονότα ή δραστηριότητες (π.χ. εργασία, σχολική επίδοση). Το άτομο αδυνατεί να ελέγξει την ανησυχία του και εμφανίζει συμπτώματα, όπως τα ακόλουθα: ευερεθιστότητα-οξυθυμία, μυική τάση, δυσκολία συγκέντρωσης ή αίσθημα ότι το μυαλό αδειάζει, διαταραχή του ύπνου, εύκολη κόπωση και αίσθημα ότι " κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα".