ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

 Η Θεραπεία Σχημάτων είναι μια συνδυαστική προσέγγιση που απαρτιώνει στοιχεία από τη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία, την ψυχοδυναμική προσέγγιση, τη Θεραπεία Gestalt και τη θεωρία δεσμού. 

 

Η Θεραπεία Σχημάτων αναπτύχθηκε από τον Dr. Jeffrey Young και αποτελεί μία αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν χρόνιες διαπροσωπικές και συναισθηματικές δυσκολίες. Η ανάγκη για την προσέγγιση αυτή προέκυψε, επειδή ένας αριθμός θεραπευομένων με χρόνια χαρακτηριολογικά προβλήματα και διαταραχές προσωπικότητας δεν μπορούσαν να επωφεληθούν από την κλασική γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία. 

 

Κατά τη θεραπεία, δίνεται έμφαση στην αναγνώριση και τροποποίηση μακροχρόνιων, δυσπροσαρμοστικών μοτίβων σκέψης, αισθήματος και στρατηγικών αντιμετώπισης/συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, βασικές εννοιολογικές δομές της θεραπείας αποτελούν τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα (ΠΔΣ) και οι Τρόποι Λειτουργίας. Τα ΠΔΣ καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο σκέφτεται, νιώθει, συμπεριφέρεται και σχετίζεται με τους άλλους, καθώς και το πώς βιώνει τον εαυτό του, και διαμορφώνονται κατά την παιδική ηλικία, όταν δεν καλύπτονται οι βασικές συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού (π.χ. συναισθηματική σύνδεση, κατανόηση, σταθερότητα, αποδοχή, παιχνίδι, ρεαλιστικά όρια). Οι Τρόποι Λειτουργίας αποτελούν πλευρές του εαυτού που περιλαμβάνουν το σύνολο των συναισθημάτων, σκέψεων, σωματικών αισθήσεων και σχημάτων που είναι ενεργοποιημένα σε κάθε δεδομένη στιγμή.