ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η Κλινική Ψυχολογία αποτελεί κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Αντικείμενό της είναι η κατανόηση, η εκτίμηση, η πρόληψη και η ανακούφιση της συναισθηματικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και συμπεριφορικής δυσπροσαρμογής και δυσφορίας. Συνδυάζει την επιστήμη, τη θεωρία και την κλινική γνώση με στόχο την προαγωγή της προσωπικής ευεξίας και ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, η Κλινική Ψυχολογία είναι ο κλάδος που μελετάει  τα  ψυχολογικά προβλήματα του ανθρώπου και γενικά τις διαταραχές της συμπεριφοράς, τις εκφράσεις δηλαδή εκείνες της συμπεριφοράς που θεωρούνται ΄΄δυσλειτουργικές΄΄. Αντικείμενό της είναι η διάγνωση των διαταραχών αυτών, ο εντοπισμός των αιτιών τους και η θεραπεία τους.