ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία αποτελεί μία δομημένη και σταθερά προσανατολισμένη στους στόχους μορφή ψυχοθεραπείας, στην οποία ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος συνεργάζονται ως ομάδα για να αναγνωρίσουν και να επιλύσουν προβλήματα του θεραπευόμενου. Επικεντρώνεται στα παρόντα προβλήματά του. Αν όμως τα προβλήματα στο παρόν συνδέονται με συναισθηματικές δυσκολίες του παρελθόντος, διερευνώνται οι συνδέσεις και οι συσχετίσεις του παρόντος με το παρελθόν, ώστε να νοηματοδοτηθούν οι αποκλίνουσες συμπεριφορές και το δύσφορο συναίσθημα. Βασική αρχή της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεραπείας είναι ότι οι ψυχολογικές δυσκολίες εξαρτώνται από τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται και ερμηνεύουν τα γεγονότα (Σκέψη), από τον τρόπο που αντιδρούν στα γεγονότα (Συμπεριφορά), και από το πώς νιώθουν σε σχέση με αυτά (Συναισθήματα). Με άλλα λόγια, το πώς νιώθουν οι άνθρωποι για μία κατάσταση ή το πώς την βιώνουν εξαρτάται από το πώς την ερμηνεύουν και τι νόημα αποδίδουν σε αυτή. Ο θεραπευτής που εφαρμόζει το γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο ψυχοθεραπείας βοηθάει τους θεραπευόμενους να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τον τρόπο αναπαράστασης και ερμηνείας των γεγονότων της ζωής, τις αντιλήψεις για τον εαυτό, τον κόσμο, το παρελθόν και το μέλλον, αλλά και τις συνδέσεις ανάμεσα στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά.

 

Προσφέρω  ατομική Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία σε ενήλικες και εφήβους και αξιολόγηση ψυχικών δυσκολιών και προσωπικότητας. Μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί για θέματα:

 

Κοινωνικών δυσκολιών

Ψυχολογικής διάθεσης

Φοβιών

Απώλειας-πένθους

Προβλημάτων με τον εαυτό

Γενικευμένου άγχους

Ψυχολογικών κρίσεων

Ανησυχιών για την υγεία

Έμμονων ιδεών

Τραυματικών εμπειριών κ.α.