Ενδεικτικά, παρατίθενται κάποια άρθρα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας:

 

Πάσχοντες από Κατάθλιψη

Βοηθά η γνωσιακή ψυχοθεραπεία

ΛΟΝΔΙΝΟ. Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία είναι πιθανό να βοηθήσει τους πάσχοντες από κατάθλιψη που δεν αντιδρούν θετικά στα αντικαταθλιπτικά σκευάσματα. Αυτό είναι το συμπέρασμα της πρώτης μεγάλης κλίμακας μελέτης που γίνεται με αντικείμενο την αποτελεσματικότητα αυτής της θεραπευτικής μεθόδου κατά την οποία ασθενής και θεραπευτής, μέσα από συζήτηση, εξετάζουν συμπεριφορές και τρόπους σκέψης. Ειδικότερα οι ειδικοί της σχολής κοινωνικής υγείας του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, παρακολουθώντας την ψυχική υγεία 469 ενήλικων Βρετανών που έπασχαν από κατάθλιψη, κατέληξαν ότι τα καλύτερα αποτελέσματα είχαν όσοι συμπλήρωναν τη φαρμακευτική αγωγή με συνεδρείες ψυχοθεραπείας. Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό The Lancet.

 

ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" (πλήρες κείμενο στα αγγλικά): https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)61552-9/abstract

 

Η αποτελεσματικότητα μίας παρέμβασης Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας (CBT) στην υπολειμματικού τύπου σχιζοφρένεια και η γενίκευση των αποτελεσμάτων της στον χρόνο.

Νίκος Μπαϊζάνης, Χρήστος Θελερίτης, Σωτήρης Καρβουντζής, Αλεξάνδρα Πάλλη, Δημήτρης Πλουμπίδης, Μαρίνα Οικονόμου

 

Εισαγωγή

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης παρουσίαση περίπτωσης είναι να καταδείξει τα οφέλη από την εφαρμογή της CBT σε ασθενείς με υπολειμματικού τύπου σχιζοφρένεια.

 

Συμπεράσματα

Φαίνεται πως η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία θα μπορούσε να ωφελήσει ασθενείς με υπολειμματικού τύπου σχιζοφρένεια τόσο σε επίπεδο γενικής ψυχοπαθολογίας και αγχωδών συμπτωμάτων όσο και στη βελτίωση των αρνητικών συμπτωμάτων τους. Επιπλέον, η εφαρμογή της CBT σε ψυχωσικούς ασθενείς με αρνητικά συμπτώματα θα ήταν ίσως πιο επωφελής για τους ίδιους καθώς και για το σύστημα υγείας, αν εφαρμόζονταν αναμνηστικές συνεδρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα σε, έστω και αραιά χρονικά διαστήματα .

 

ΠΗΓΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ (πλήρες άρθρο) : https://www.encephalos.gr/pdf/49-3-04g.pdf

 

Αποτελεσματικότητα Γνωστικο-Συμπεριφορικής Θεραπείας σε Κεφαλαλγία τύπου Τάσεως, Ημικρανία και Κροταφογναθικό σύνδρομο. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΤΣΑΚΩΝΑ Ι., ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ Π., ΔΑΜΙΓΟΣ Δ., ΜΑΥΡΕΑΣ Β.
Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων, Εργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας


Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να συνοψίσει και κατόπιν να αξιολογήσει, με κριτική ματιά, τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, σε ό,τι αφορά στην χρήση και αποτελεσματικότητα γνωστικών και συμπεριφορικών τεχνικών στην ημικρανία (ΗΜ), κεφαλαλγία τύπου τάσεως (ΚΤΤ) και κροταφογναθικό σύνδρομο (ΚΓΣ).

Η έρευνα των σχετικών άρθρων διεξήχθη στις εξής βάσεις δεδομένων: MEDLINE και COCHRANE. Συμπεριλήφθησαν 17 άρθρα, όπου τα 6 αναφέρονται στην ΗΜ, τα υπόλοιπα 6 στο ΚΓΣ και τα τελευταία 5 στην ΚΤΤ.

Σε ό,τι αφορά στην ΗΜ και ΚΤΤ, θετικά αποτελέσματα έδειξε η χρήση της Ηλεκτρομυογραφικής (ΗΜΓ) βιανατροφοδότησης, κατόπιν οι τεχνικές χαλάρωσης, νοερή απεικόνιση και τεχνικές διαχείρισης του στρες. Από την άλλη, όσον αφορά στη διαχείριση του ΚΓΣ, θετικά αποτελέσματα έδειξαν η γνωστική αναδόμηση, τεχνικές διαχείρισης του στρες και μυϊκή χαλάρωση.

Αυτό το οποίο φάνηκε, κατόπιν προσεκτικής ανάγνωσης των άρθρων, είναι ότι, κάθε τεχνική, μεμονωμένα, μπορεί να επιφέρει κάποιου βαθμού μείωση στα επίπεδα έντασης του πόνου εν αντιθέσει με τη μη θεραπεία, η οποία καταλήγει σε φτωχά αποτελέσματα, ως προς τη διαχείριση του πόνου. Εντούτοις, ο συνδυασμός των τεχνικών της ΓΣΘ οδηγεί σε ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα, ως προς την αντιμετώπιση του πόνου. Εγκέφαλος 2009, 46(3):121-128.

Λέξεις κλειδιά: Hμικρανία, κεφαλαλγία τύπου τάσεως, κροταφογναθικό σύνδρομο, γνωστικο-συμπεριφορική θεραπεία.

 

ΠΗΓΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ (πλήρες άρθρο): https://www.encephalos.gr/full/46-3-02g.htm

 

Ένα Γνωσιακό Συμπεριφορικό  Ομαδικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα  για τη Βελτίωση των Γνωστικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων των Ασθενών με Σχιζοφρένεια

Κ. Ευθυμίου, Σ. Ρακιντζή, V. Roder

 

H φαρμακοθεραπεία αποτελείτη βάση τηςπερίθαλψηςασθενών με σχιζοφρένεια για τη διαχείριση των ψυχωσικών συμπτωμάτων και την πρόληψη τηςυποτροπής Η γνωσιακή συμπεριφορικήθεραπεία (ΓΣΘ) δεν αναπτύχθηκε ωςεναλλακτικήλύση ήμόνη θεραπεία τηςσχιζοφρένειαςαλλάωςπροσθήκη στιςκαθιερωμένεςπρακτικές Η ΓΣΘ για τη σχιζοφρένεια και τιςψυχωτικέςδιαταραχέςαποτελείστιςμέρεςμαςμια καθιερωμένη, τουλάχιστον σε μερικέςχώρεςτηςΕυρώπης επιλογή Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντοςγια τιςΓΣΘ προσεγγίσειςγια τη θεραπεία τηςσχιζοφρένιαςκαι άλλων ψυχώσεων.Αυτό το ενδιαφέρον έχει παραγάγει μια βάση δεδομένων που έχει γίνει αποδεκτήκαι επαρκής για να συμπεριληφθείστον καθορισμόοδηγιών καλήςπρακτικής Το Bρετανικό Eθνικό Ίδρυμα για την καλή κλινική πρακτική(NICE) περιέλαβε τη ΓΣΘ για την ψύχωση ως συνιστώμενη θεραπεία για τησχιζοφρένια. Η σημερινή ΓΣΘ για τη σχιζοφρένεια περιλαμβάνει τόσο τεχνικέςγια τη διαχείριση της οξείαςφάσης όσο και ιδιαίτερα καλάδοκιμασμένεςψυχοεκπαιδευτικέςπρακτικέςγια την αποκατάσταση. Στο παρόν άρθρο περιγράφεται η δομή ενός ομαδικού θεραπευτικού προγράμματος από τα πιο καλά εμπειρικά τεκμηριωμένα, για τη βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ασθενών με σχιζοφρένεια, γνωστόως "απαρτιωτικό θεραπευτικό πρόγραμμα" (ΙΡΤ).

ΠΗΓΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (Πλήρες άρθρο:https://www.psych.gr/documents/psychiatry/20.3-GR-2009-245.pdf ).

 

Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία και Φαρμακοθεραπεία σε ασθενείς με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή

Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας κυμαίνονται από 50% έως 80% ενώ μερικές μελέτες δείχνουν ότι περισσότερο από 90% των ασθενών παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση από τη Γνωσιακή- Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία. Εντατική ψυχοθεραπεία 3 εβδομάδων παρουσιάζει υποσχόμενα αποτελέσματα ακόμη και σε ασθενείς με έντονη συμπτωματολογία (Bogert και συν. 1985). Σε έρευνα όπου συγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας και της χρήσης SSRI (φαρμακευτική αγωγή)  (77 μελέτες σε 4641 ασθενείς) τα αποτελέσματα δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές (Kobak και συν. 1997). Στην πράξη οι δύο αυτές θεραπείες συνδυάζονται παρότι δεν έχει αποδειχθεί ακόμη η ωφελιμότητα του συνδυασμού τους σχετικά με τη θεραπευτική απαντητικότητα και την πρόληψη των υποτροπών.

ΠΗΓΗ: www.ibrt.gr

 

Αποτελεσματικότητα της Γνωστικής Θεραπευτικής Προσέγγισης στη Διαταραχή Πανικού-Θεραπευτικές Συστάσεις

Σίμος Γρ.

Πλήρες άρθρο: https://www.psychiatryjournal.gr/ftpdir/200805/080709201438.pdf

 

 

 

 

 

.